Izvedeni projekti

 • Več kot 300 individualnih družinskih hiš
 • Proizvodna hala PREIS Sevnica
 • STILLES Sevnica
 • Proizvodna hala SOP INTERNATIONAL Krško
 • Proizvodna hala WILLY STADLER Krško
 • Vzdrževalna in sanacijska dela na osnovnih šolah in športnih objektih v občini Sevnica
 • Bazen Sevnica
 • Stanovanjski blok Planinska cesta Sevnica
 • Trgovski center TUŠ v Boštanju
 • Trgovski center Tržič
 • Montaža peči v stanovanjskih blokih Pod Vrtačo, Sevnica
 • Večje kotlovnice s kogeneracijo (OŠ Sevnica,dom starejših Krško, inštitut Jožef Štefan,bloki Planinska,dom upokojencev Loka itd)
 • Stanovanjsko naselje Zali rout Tržič
 • Cablex proizvodna hala Tržič in Ljubljana
 • Sava avto Boštanj tehnični in poslovni objekt
 • Bowling Delux Sevnica
 • Kotlovnica in skladišče Prevent Deloza Celje
 • Daljinsko ogrevanje bazen Brestanica
 • Vzdrževanje objekta upravna enota Brežice
 • Zamenjava zunanjih hidrantov mejni prehod obrežje
 • Menjava cevovodov TPV Velika Loka
 • Lisca Sevnica vzdrževanje objekta
 • Metalna Senovo sanacija kopalnic in sanitarij
 • Srednja šola Sevnica sanacija sanitarij in umivalnic
 • Blokovsko naselje NHM Sevnica izvedba več individualnih kotlovnic in zamenjava kotlov
 • Blokovsko naselje Pod Vrtačo sevnica izvedba individualnih plinskih instalacij in plinskih peči
 • Bloki v Radečah izvedba plinifikacije za stanovanja
 • Čistilna naprava Postojna, litija, Lj. Črnuče, Kranj…
 • Zamenjava radiatorjev O.Š. Sevnica,O.Š. Krmelj, O.Š. Radeče,O.Š. Svibno,…
 • Zamenjava radijatorskih ventilov s termostatskimi O.Š. Sevnica, Krmelj Krško, Boštanj, Blanca, Studenec, Z.D. Krmelj, Z.D. Sevnica, Z.D. Koprivnica…
 • Plan Net izvedba instalacij ogrevanja, hlajenja, vodovod
 • Chemcolor temperiranje betonskega jedra v skladišču barv
 • Vinska klet Zajc izvedba hlajenja vinskih sodov
 • Gostinski in nastanitveni lokali gostišče Močivnik, pizzerija Rondo, gostilna Vrtovšek, hotel Ajdovec, gostilna Plauštajner, gostišče dolinšek…
 • Pomoč pri sanaciji župnišča Sevnica, Razbor, Planina, komuna Kobilje, komuna Razbor…